Site pictogram Equilibrium Begeleiding in Balans

Persoonlijk herstel

Persoonlijk herstel, wat is dat eigenlijk?

Onder persoonlijk herstel verstaan we in de eerste plaats het hervinden van een eigen persoonlijke identiteit en van een hernieuwde betekenisgeving aan de eigen psychische klachten en het eigen levensverhaal. Daarnaast gaat het om het hervinden van perspectief, hoop en grip op het eigen leven en op het (her)vinden van verbondenheid met anderen.

Alle aspecten van herstel komen samen in persoonlijk herstel

Persoonlijk herstel kun je zien als een proces (en niet als een uitkomst) dat de volgende elementen bevat:

Een belangrijk punt is dat er ook aandacht voor trauma’s moet zijn. Hoewel klinisch herstel van groot belang is bij persoonlijk herstel, wordt persoonlijk herstel duidelijk onderscheiden van klinisch herstel. 

Barrières in het herstel kunnen o.a. zijn, het ervaren van: (zelf)stigma; negatieve effecten van de omgeving en medicatie. Herstel wordt versterkt door aandacht voor zingeving; persoonlijke kracht en sociale steun. Met name de inzet van ervaringsdeskundige hulpverleners kan het herstel bevorderen.

Wat kan ik hierbij verwachten?

Equilibrium werkt oplossingsgericht en stimuleert zo veel mogelijk de jouw eigen motivatie. Dit betekend dat er samen met jou wordt gekeken naar mogelijkheden waar jij achter staat, die bij jou aansluiten. Met daarbij oog voor kracht en kwetsbaarheid. Mogelijkheden die binnen jou kaders passen. 

Vier elementen vormen de basis voor de ondersteuning. 

De vier elementen zijn:

De vier elementen spelen een sleutel rol. Ze vormen de basis voor een goede samenwerking en het bevorderen van het herstel. 

Jij staat staat centraal. Het doel van de ondersteuning is om jou te ondersteunen bij het invullen van jouw leven. Jouw hulpvraag, jouw levensverhaal zijn het uitgangspunt! 

Wil je meer weten over de werkwijze? Bekijk dan de werkmethodiek.

Mobiele versie afsluiten