Your cart

No products in the cart.

Contact gegevens

Wij zijn telefonisch te bereiken via WhatsApp of door te bellen met het telefoonnummer:

Je kunt ook contact opnemen via het e-mailadres:

Wat betekent de naam Equilibrium

Het woord equilibrium betekent: evenwicht of balans; en verwijst binnen de psychologie naar een interactie tussen verschillende aspecten waarin een bepaalde staat van rust ontstaat.

Een staat van evenwicht

Psychisch lijden kan gezien worden als een staat waarin geen evenwicht meer is in de emotionele belevingswereld. De draaglast is zwaarder dan de draagkracht. Emoties blijven langer, vaak te lang en te sterk aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan angstklachten of depressieve gevoelens. Bij autisme, de stress die ontstaat in verschillende situaties waar vervolgens angst of overprikkeling uit voort komt. Stemmen of hallucinaties die ontstaan bij een psychose gevoeligheid. Psychisch lijden is niet bewezen als ziekte zoals een lichamelijke ziekte. Er is geen aanwijsbaar probleem in het lichaam of in de hersenen. Wel zijn er onderzoeken die wijzen op een vergroot risico op psychische klachten door mutaties in bepaalde genen. Ondanks dat er bij de ene persoon een grote psychosegevoeligheid aanwezig is en bij de ander niet, lijkt het er op dat ieder mens psychotisch kan worden in bepaalde omstandigheden. Ieder mens is in bepaalde mate psychisch kwetsbaar maar niet “ziek”. Psychisch lijden wijst op een onbalans in het leven en de emotionele beleving als reactie op één of meerdere situatie’s of gebeurtenissen in het heden of het verleden. Herstel van dit evenwicht, het terug vinden van de balans omvat meer dan alleen behandeling gericht op symptomen. Er zijn naast behandeling (klinisch herstel) nog minimaal drie andere aspecten van belang.

Voor meer informatie over de verschillende herstel aspecten kan je terecht op de pagina: individule ondersteuning.

Meer informatie over Equilibrium – begeleiding in balans

Op mijn website https://leden.solopartners.nl/lid/130336 vindt u verdere informatie over mijn onderneming.