Your cart

No products in the cart.

Wat kan ik verwachten van Equilibrium – begeleiding in balans?

Equilibrium – begeleiding in balans biedt herstel ondersteunende zorg. Herstel betekent in de geestelijke gezondheidszorg de hoogst mogelijk haalbare kwaliteit van leven. Bij herstel ondersteunende zorg gaat het niet alleen om de aan of afwezigheid van symptomen. Soms zijn symptomen niet te verhelpen. Dit betekent niet dat het ervaren van welzijn is uitgesloten. Het is ook niet zo dat iemand die geen klachten heeft daarmee gegarandeerd welzijn ervaart.

Het gaat om kwaliteit van leven

Bij het behalen van kwaliteit van leven zijn verschillende aspecten belangrijk. Deze aspecten kunnen onderverdeeld worden in vier herstelaspecten. Bij herstel ondersteunde zorg staat niet de stoornis centraal maar wordt de stoornis ook niet vergeten. Bij herstel ondersteunende zorg sta jij als persoon centraal. Het gaat om het behalen en ervaren van welzijn. 

Individuele begeleiding

Functioneel herstel omvat het executief functioneren

Plannen, organiseren, dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen van structuur.

Maatschappelijk herstel omvat het invullen van sociale rollen

Welke positie heb je in de maatschappij, binnen de familie en binnen je sociale netwerk? Het gaat hierbij om mee doen aan de samenleving. Mee doen op een manier die bij jou past. Rekening houdend met jou individuele kwetsbaarheden, kwaliteiten, klachten en krachten. Het gaat hierbij om het ervaren van verbinding en perspectief.

Klinisch herstel omvat het behandelen van symptomen

Hierbij wordt gebruik gemaakt van kruiden, voeding, beweging en bijvoorbeeld gesprekstherapie. Equilibrium werkt vanuit de visie: Leefstijlgeneeskunde of leefstijl-psychiatrie. Waarbij leefstijl het belangrijkste medicijn vormt. De behandeling richt zich op het reduceren of volledig weg nemen van klachten. Het doel hierbij is om de belemmeringen die ontstaan door de klachten, die het herstel in de weg staan, uit de weg te gaan.

Persoonlijk herstel omvat het herwinnen en hervinden van je eigen identiteit

Alles komt samen in het persoonlijk herstel. Het gaat hierbij om het (opnieuw) leren kennen van je zelf. Je leert handvatten om beter om te gaan met negatieve emoties. Je leert waar je voldoening uit haalt. Je leert om te gaan met tegenslagen. Je wordt sterker als persoon en komst stabieler in het leven te staan. Je krijgt grip op je leven!

Plannen en organiseren, het zelf hebben en ervaren van controle, je sociale rollen, je positie in de maatschappij, af- of aanwezigheid van klachten, het omgaan met tegenslagen, weten waar je je goed door gaat voelen, waar je energie en voldoening uit haalt en dit kunnen realiseren zijn allemaal belangrijke onderwerpen als het gaat om het behalen van kwaliteit van leven. 

Equilibrium – begeleiding in balans biedt ondersteuning op alle herstel aspecten.

Wil je meer infromatie over de ondersteuning per herstelaspect?

Klik dan op de onderstaande link.

Maatschappelijk herstel

Functioneel herstel

Klinisch herstel

Persoonlijk herstel

Ben je benieuwd naar de werkmethodiek van Equilibrium – begeleiding in balans?

Klik dan op de volgende link:

De werkmethodiek

Shared decision making

Wij werken via de laatste richtlijnen die gelden in de GGZ:

Samen beslissen 

Kwaliteitsstandaarden GGZ, Samen Beslissen…

Uw hulpvraag en het doel wat u voor ogen heeft is leidend bij de ondersteuning en begeleiding.