Your cart

No products in the cart.

Meedoen

Als herstel gaat over betekenisgeving, identiteitsontwikkeling, perspectief, verbondenheid en meedoen, dan vinden herstelprocessen per definitie plaats in de wisselwerking tussen de betrokkene en diens omgeving.

Sociale en maatschappelijke factoren spelen een belangrijke rol in het herstel van mensen met somberheidsklachten, ander psychisch lijden of schulden. De rol die iemand in de maatschappij vervult of wil vervullen en de sociale positie die iemand heeft spelen een grote rol in iemand zijn leven en welzijn.

Maatschappelijke positie en burgerschap 

‘Gelijkwaardigheid’ is een cruciale voorwaarde voor het persoonlijke en maatschappelijke herstel. Daarmee wordt bedoeld dat mensen met (ernstige) psychische aandoeningen niet alleen gelijke rechten, maar ook gelijke kansen en mogelijkheden moeten hebben als andere burgers om een actief, sociaal en maatschappelijk leven te leiden. 

Drie basis principes:

• Ondersteuning op basis van individuele wensen; 

• Continuïteit (in plaats van gefragmenteerde en tijdgebonden trajecten); 

• Aandacht voor en ondersteuning van de (sociale) omgeving.

Individuele begeleiding

Soms kunnen mensen met psychische problemen moeilijk meedoen in de samenleving. Met deze begeleiding proberen we jou succesvol te laten in de maatschappij, waar jij dat wil. Meedoen in de samenleving helpt je in je herstel, het geeft je zelfvertrouwen en maakt het risico op terugval kleiner.

Hoe werkt het?

Samen met je hulp bespreek je wat je wilt bereiken en wat daarvoor nodig is. Dat kan bijvoorbeeld zinvolle dagbesteding, een studie, een cursus, vrijwilligers- of betaald werk zijn. Maar kan het kan ook zijn dat je graag meer sociale contacten wilt opdoen of op een andere manier wil mee doen.

Je wordt begeleid bij het vinden en behouden van een passende dag invulling. 

De hulp probeert daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen, interesses en mogelijkheden die je hebt. Stapsgewijs wordt gewerkt aan je persoonlijke en sociale doelen. Deze worden vastgelegd in een persoonlijk trajectplan. De voortgang van je stappen bespreek je regelmatig met je trajectbegeleider die jou helpt als je dat nodig hebt.

Ben je benieuwd naar de richtlijnen waarmee gewerkt wordt? Neem dan ook even een kijke op:

De richtlijnen