Your cart

No products in the cart.

Bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid

Functioneel herstel gaat over de zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid is het vermogen om dagelijks algemene levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen. Begeleiding richt zich op de lichamelijke, cognitieve en psychische mogelijkheden die de zorgvrager in staat stellen om binnen de persoonlijke levenssfeer te functioneren. Bijvoorbeeld door te oefenen met vaardigheden bij plannen, organiseren of tot uitvoering komen van voor jou belangrijke taken.

Vaardigheid in wonen, werken en gezond leven

De begeleiding richt zich bij functioneel hersel op het aanleren of verstevigen van vaardigheden op het gebied van wonen, werken, het opbouwen of behouden van een sociaal netwerk en gezond leven. We helpen bij de dagelijkse gang van zaken. 

Hoe werkt begeleiding?

Equlibrium biedt geen verpleegkundige handelingen of verzorging. Om de zelfredzaamheid zo veel mogelijk te stimuleren neemt de zorgverlener zo min mogelijk taken over. Dit gebeurt alleen als het jou zelf echt niet lukt. We bedenken samen met jou welke doelen jij voor ogen hebt, maken samen een plan die jij zelf kunt uitvoeren. Zodat jij zelf kan doen wat jij graag wilt. Je krijgt ondersteuning waar jij de behoefte aan ondersteuning hebt. De ondersteuning kan geboden worden bij praktische zaken als het huishouden, gezond eten, het regelen van geld- en bankzaken, het invullen van belangrijke formulieren en bij een hygiënische leefstijl. Equilibrium kan je ook ondersteunen bij het onderhouden van jouw sociale contacten en het opbouwen van een sociaal netwerk.

Equilibrium maakt gebruik van verschillende methodieken. De methodiek gebruikt wordt bij het functioneel herstel, is het model van positieve gezondheid. Meer informatie over de werkmethoden kun je vinden op de pagina: werkmethodiek.

Onderscheid begeleiding en persoonlijke verzorging

Het kan zijn dat de hulpvrager moet worden gestimuleerd om activiteiten op het gebied van persoonlijke verzorging zélf uit te voeren. Als het bijvoorbeeld gaat om plannen en aansporen waarbij de zorgverlener tijdens het uitvoeren van de persoonlijke verzorging niet aanwezig hoeft te zijn, dan is sprake van begeleiding. Als de hulpverlener op dat moment wel aanwezig moet zijn, gaat het om persoonlijke verzorging.